Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposicions Auxiliar Geriatria de la Diputació Provincial de Barcelonafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposicions Auxiliar Geriatria de la Diputació Provincial de Barcelona

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa.

L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El temari del curs està format per:

Temari general

1. La Constitució Espanyola de 1978.
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
3. La província i el municipi.
4. Drets i deures dels funcionaris públics locals.

Temari específic

1. L’atenció assistencial a les persones grans en el marc residencial.
2. Equipaments i serveis de la Diputació de Barcelona en atenció geriàtrica.
3. Característiques bàsiques d’un centre assistencial o residencial per a gent gran.
4. El procés d’envelliment: canvis morfològics, sensorials, perceptius i fisiològics.
5. Els equips multidisciplinaris en geriatria: Rols i funcions professionals.
6. El rol professional de l’auxiliar de geriatria en el marc d’un equip multidisciplinari I: L’atenció sociosanitària a la gent gran.
7. El rol professional de l’auxiliar de geriatria en el marc d’un equip multidisciplinari II: Els plans d’actuació de les activitats de la vida diària (AVD).
8. L’atenció d’infermeria en el pacient geriàtric: Cures bàsiques.
9. Conceptes bàsics de farmacologia: usos més habituals dels medicaments.
10. Intervenció en casos de malaltia terminal.
11. La higiene del malalt o resident.
12. L’alimentació del malalt o resident.
13. La història assistencial o història clínica com a element fonamental d’informació.
14. El treball de l’auxiliar de geriatria en les unitats de psicogeriatria: Intervenció en casos de demència.
15. Els protocols d’higiene en els centres assistencials.
16. Prevenció de riscos laborals en el treball d’atenció sociosanitària: Tècniques de mobilització de malalts.

MetodologíaFASE D' OPOSICIÓ

Consta de tres proves de caràcter obligatori, una de teòrica, un exercici de coneixements de català i una altra de pràctica.

Primera prova: consta de dos exercicis.
    El primer exercici consisteix a respondre per escrit un qüestionari amb respostes alternatives,
    El segon exercici consisteix a respondre per escrit un qüestionari de preguntes sobre el contingut del temari específic del procés selectiu.

Segona prova: consisteix en un exercici de coneixements de català. L

Tercera prova: La prova pràctica consisteix en la redacció i defensa oral d’un projecte, memòria o estudi, en la realització d’un supòsit pràctic o en l’execució d’un treball vinculat a les funcions pròpies de les places a proveir.

FASE CONCURS


Aquesta fase és aplicable als / a les aspirants que superin la fase d’oposició i consisteix en la valoració dels mèrits al•legats.
RequsistosEl requisits per poder aspirar a aquest lloc de treball són:

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea.
b) Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català.
c) Haver complert divuit anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
d) Estar en possessió del títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent,
e) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposicions Auxiliar Geriatria de la Diputació Provincial de Barcelona.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal