Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposicions ATS-DUE Atenció Primària ICSfavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposicions ATS-DUE Atenció Primària ICS

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa.

L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El temari del curs està format per:

1. Organització a l’APS
2. Temes generals
3. Metodologia de l’atenció d’infermeria
4. Atenció d’infermeria al nen i a l’adolescent
5. Atenció d’infermeria a l’adult
6. Atenció d’infermeria a la gent gran
7. Atenció domiciliària d’infermeria

MetodologíaEl examen d'oposició constarà de les següents fases:

Fase Oposició

L’oposició consta dels dos exercicis de caràcter obligatori

Primer exercici

El tribunal determinarà el contingut del primer exercici, que consistirà en la resolució d'un test i/o de supòsits pràctics, els quals podran tenir la resposta en forma de test, relatius al contingut del temari .

Segon exercici

Consta de dues proves

Primera prova: És la prova de coneixements de llengua catalana.
Segona prova: (exclusivament per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). És la prova de coneixements de llengua castellana.

Fase concurs

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat l’oposició.
RequsistosRequisits generals

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea.
b) Haver complert els 18 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol oficial corresponent que habiliti per a l’exercici professional en la categoria a la qual s’opta.
d) Reconeixement mèdic
e) No haver estat separat a causa d’expedient disciplinari dels serveis de cap de les administracions públiques
f) Haver satisfet les taxes d’inscripció per a la categoria corresponent.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposicions ATS-DUE Atenció Primària ICS.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal