Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Mossos d`Esquadra Generalitat de Catalunyafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Mossos d`Esquadra Generalitat de Catalunya

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El temari és format per:
  • Àmbit A: coneixements de l'entorn.
  • Àmbit B: institucional.
  • Àmbit C: seguretat i policia.
  • Àmbit D: actualitat.

MetodologíaFASE OPOSICIÓ

  • Primera prova: Exercici de coneixements: respondre 60 preguntes tipus test en relació amb el temari que s'inclou a l'annex 3 d'aquesta Resolució, en el termini màxim d'1 hora i 15 minuts.
  • Prova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social. La qualificació serà d'apte/a o no apte/a.
  • Segona prova: Coneixements de llengua catalana. Consistirà en la realització, en el termini màxim d'una hora, d'exercicis lògics de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana, així com d'una valoració dels coneixements orals.
  • Tercera prova: Exercicis físics.

RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Posseir el títol de graduat/da en educació secundària, de graduat/da escolar, formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
c) Haver complert 18 anys i tenir-ne menys de 35.
d) Tenir una alçada mínima d'1,70 m els homes i d'1,60 m les dones.
e) No haver estat condemnat/da per cap delicte i no estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
f) Satisfer la taxa establerta per els drets d'examen.
g) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B segons el Reial decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors o de la classe B1 de la legislació anterior.
h) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Mossos d`Esquadra Generalitat de Catalunya.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal